Bedrijventerrein Trekkersveld

01 jun Waar staat je gemeente . nl

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) verzamelt periodiek nieuwe kengetallen voor Waarstaatjegemeente.nl.  De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. Enkele cijfers die betrekking hebben op Zeewolde vergeleken met Flevoland. Vestigingen per 1000 inwoners (leeftijd 15-64 jr) Zeewolde 163,5 Flevoland 131,8 Banen...

Lees meer

30 mei Herkel is Koninklijk!

Herkel is Koninklijk! Woensdag 30 maart jl. heeft het bedrijf Herkel het predicaat Koninklijk gekregen. Vanaf deze datum worden de activiteiten onder de naam “Royal Herkel” voortgezet. Royal Herkel is een veelzijdig bedrijf uit Zeewolde dat al sinds 1915 bestaat met de productie van...

Lees meer