CoronaLees hier het actuele overzicht van de noodmaatregelen. Klik op deze link
Beste ondernemers en werkgevers in Zeewolde,

De verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in ons land gaat hard. De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot, ook voor het bedrijfsleven in Zeewolde. Wij weten dat het uw volle aandacht heeft en beseffen ons dat veel ondernemers en hun medewerkers een zeer zware periode in gaan. Vanuit de regering zijn reeds tal van maatregelen voor ondernemers afgekondigd, die enerzijds ten doel hebben om de verspreiding in te dammen (horeca, evenementen) en anderzijds zijn gericht op het bieden van financiële steun.  Met het voortschrijden van de uitbraak zullen de maatregelen elkaar in hoog snel tempo opvolgen. Veel bedrijven maken zich zorgen en de economische gevolgen zullen nog lang merkbaar zijn. Door de maatregelen liggen onze belangrijke sectoren als het toerisme, onze horeca maar ook onze sportscholen nagenoeg stil. Andere kampen met hogere transportkosten en hun medewerkers werken thuis. Het is allemaal rigoureus, vervelend en vooral ongekend. Het succes van het beleid zal echter volledig afhangen van de uitvoering. Daarbij zult u genoodzaakt worden op een geheel andere wijze te werken onder omstandigheden die niet normaal en ongemakkelijk zullen zijn.

Langs deze weg willen wij u laten weten dat wij met u meeleven en u waar mogelijk terzijde zullen staan. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke en ook bizarre periode. 

Egge Jan de Jonge          Wim van der Es

Wethouder EZ                  Wethouder Financiën


De rijksoverheid en de belastingdienst bieden al een aantal oplossingen om ondernemers in moeilijkheden te helpen. Hieronder treft een u een link aan naar een actueel overzicht van de maatregelen die het kabinet heeft genomen voor banen en economie. Tevens vragen wij uw aandacht voor de ondersteuning aan ondernemers en zzp’ers via het Zelfstandigenloket Flevoland en de financiering en advies die geboden worden via de stichting MKBdoorgaan.nl.

Op de website van gemeente Zeewolde www.zeewolde.nl/coronavirus vindt u aanvullende informatie.


Ook in deze lastige periode staat het team van Zeewolde Zakelijk voor u klaar voor vragen, opmerkingen of een luisterend oor. Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen van Zeewolde Zakelijk:


Hans Polet via h.polet@zeewolde.nl of 06-21113473

Renate Slokker – Willemsen via r.slokker@zeewolde.nl of 06-52400420


Lees hier het actuele overzicht van de noodmaatregelen. Klik op deze link